Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaedenpath edenpath
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove viaszydera szydera

February 20 2017

2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaphilomath philomath

February 17 2017

4697 3911
3629 db5e 500

coltre:

I took this picture in the atrium of the National Gallery of Modern Art, Rome.

February 16 2017

'Do przewidzenia było, że się rozejdziemy'
— małach/rufuz
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

January 02 2016

July 10 2015

8651 fc81
Reposted fromneza neza viajaskier jaskier
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber

July 05 2015

Kiedyś wrócę... I sprawdzę co u Ciebie.
— przyjaciółki
Reposted frompannacormac pannacormac
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
Reposted frompannacormac pannacormac
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viaeajagnes eajagnes
8920 c3ab
Reposted fromkimik kimik viacaataleya caataleya
5085 2f7e
Reposted fromtooskaa tooskaa
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

July 04 2015

9613 44c2 500
4205 48ec 500
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl